معرفی سفیر یا نمایندگی
گواهی عدم سوء پیشینه

 

گواهی عدم سوء پیشینه

ايرانيان مقيم خارج از كشور و همچنين خارجيانی كه مدتی در ايران اقامت قانونی داشته اند در صورت نياز می توانند از طريق سفارت از نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران درخواست صدور گواهی عدم سوء پيشينه بنمايند.

مدارك لازم:
۱- سه نسخه درخواستنامه تکميل شده شماره [۲۱۸] برای گواهی عدم سوء پيشينه
۲- تصوير صفحات ۱ الی ۹ گذرنامه ايرانی (ارائه اصل گذرنامه هنگام مراجعه به سفارت الزامی است)
۳- تصوير تمام صفحات شناسنامه
۴- دو برگ كارت آثار انگشتان ملصق به عكس درخواست کننده كه توسط پليس چین تائيد، امضاء و مهر شده باشد
 (کارت انگشت نگاری را می توانید از بخش کنسولی دریافت نمائید)
۵- هفت قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده باشد (عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد)
۶ - تصویر اجازه اقامت
۷-  پرداخت [ هزينه]  در بخش کنسولی با دستگاه PIN.

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر