معرفی سفیر یا نمایندگی
تعویض شناسنامه

 

تعویض شناسنامه

 

سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ايرانيانی که از زمان اجرای طرح تعويض شناسنامه تا کنون درخواست دريافت شناسنامه نداشته اند را در زمره اسناد راکد بشمار آورده است. بنابراين چنانچه هنوز شناسنامه قديمی در اختيار داريد يا آنرا گم کرده ايد و تا کنون برای شناسنامه جديد اقدام ننموده ايد، برای دريافت شناسنامه جديد؛ بايد مدارک زير را ارائه نمائيد تا توسط سفارت جهت صدور شناسنامه معتبر به سازمان ثبت احوال ارسال گردد.

مدارك لازم:
۱- درخواستنامه تکميل شده شماره [۲۱۲] برای تعويض شناسنامه نمونه قديم.
*- درخواستنامه تکميل شده شماره [۲۱۳] برای صدور المثنی شناسنامه نمونه قديم و تصوير صفحه اول شناسنامه و اصل گذرنامه های گواهان (فقط درصورت گم شدن شناسنامه). (اين درخواستنامه بايد يا در حضور کارشناس کنسولی امضاء شود .
۲-  پرسشنامه تکميل شده شماره [۲۲۲] برای دريافت خدمات اسناد سجلی راکد.
*- تصوير (کپی) مدارک خاتمه خدمت سربازی يا معافی (در صورت انجام خدمت يا معاف شدن)
*- اصل و تصوير (کپی) مدارک تأييد شده ازدواج (چنانچه ازدواج کرده ايد)
۳- حد اقل دو شناسنامه از شناسنامه های جديد پدر، مادر، همسر و يا فرزندان.
۴- حداقل دو مورد از مدارک زير:
الف- گذرنامه معتبر ايرانی
ب- کارت پايان خدمت نظام وظيفه
ج- مدارک تحصيلی عکسدار ايرانی
د- گواهينامه رانندگی معتبر
ه- ديگر مدارک معتبر عکسدار ايرانی
۵- چهار قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۶-  پرداخت  [ هزينه] در بخش کنسولی .
۷- تصویر اجازه اقامت

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر