معرفی سفیر یا نمایندگی
عکس دار کردن شناسنامه

 

عکس دار کردن شناسنامه

 

افرادي که سن آنان بالای ۱۵ سال تمام مي باشد طبق قانون بايد  شناسنامه خود را عكسدار بنمايند.
این امر در خصوص آن دسته از شناسنامه هایی است که در صفحه اول شناسنامه محل الصاق عکس وجود داشته باشد.
در هر صورت برای عکسدار کردن شناسنامه، حضور صاحب عکس برای انطباق چهره با عکس در سفارت ضروری است.

مدارك لازم:
۱- درخواستنامه تکميل شده شماره [۲۱۴] برای عکسدار کردن شناسنامه
۲- اصل شناسنامه درخواست کننده
۳- اصل و تصوير(کپی) هرگونه مدارك شناسائی عكسدار ايرانی
۴- چهار قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده باشد (عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد)
۵- پرداخت  [ هزينه]در بخش کنسولی 
۶ - تصویر اجازه اقامت 

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر