معرفی سفیر یا نمایندگی
اجازه خروج دانشجویی

 

اجازه خروج دانشجوئی


واجدین شرایط می بایست  دارای پرونده دانشجوئی در سفارت باشند در صورتیکه پرونده دانشجوئی تشکیل نداده اید به قسمت تشکیل پرونده دانشجوئی  مراجعه نمائید. 
مهر اجازه خروج بطور رايگان در گذرنامه [دانشجويان واجد شرايط] درج ميگردد.

مدارك لازم:

۱- درخواستنامه تكميل شده شماره [۴۰۲] برای اجازه خروج دانشجوئی
۲- درخواستنامه تكميل شده برای همسر و فرزندان ( در صورت تأهل)
۳- اصل گذرنامه دانشجو
۴- اصل گذرنامه همسر و فرزندان (در صورت تاهل)
۵- گواهی اشتغال به تحصيل
۶- ريز نمرات دانشگاهی
۷- دو قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۸ - تکمیل پرسشنامه شماره [۴۰۱] برای تشکیل پرونده دانشجوئی

يادآوری: دانشجو می تواند حداكثر دوبار در سال از مهر اجازه خروج دانشجوئی استفاده نمايد. بديهی است فاصله زمانی بين درج دو مهر نبايستی از سه ماه كمتر باشد.

 

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر